Π.Ο.Α.Κ. - Αρχική σελίδα

 
 
 
 

Σχεδιαστικός Διαγωνισμός για τη δημιουργία πολυσύνθετου επίπλου

 

Ο Παγκύπριος Οργανισμός Αρχιτεκτονικής Κληρονομίας προκηρύσσει Σχεδιαστικό Διαγωνισμό για τη δημιουργία πολυσύνθετου επίπλου σε παραδοσιακό Αγροτουριστικό κατάλυμα. Mέσω της διαδικασίας του σχεδιαστικού Διαγωνισμού επιδιώκεται να εξασφαλιστεί αυθεντική, πρωτότυπη και αισθητικά άρτια σύγχρονη σχεδιαστική δημιουργία με αναφορές στο πνεύμα και τα στοιχεία της παραδοσιακής κληρονομιάς για την δημιουργία πολυσυνθέτου επίπλου σε παραδοσιακό αγροτουριστικό κατάλυμα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν μεμονωμένοι σχεδιαστές (Designers) ή ομάδες σχεδιαστών (όπως αρχιτέκτονες, αρχιτέκτονες εσωτερικού χώρου, σχεδιαστές /κατασκευαστές επίπλων, εικαστικοί καλλιτέχνες, σχεδιαστές βιομηχανικών αντικειμένων, σπουδαστές σχεδιαστές και άλλοι)  που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Όροι Προκήρυξης
Παράρτημα 1
Παράρτημα 2
Παράρτημα 3
Παράρτημα 4
Παράρτημα 5

 

Αλλαγές στα έγγραφα του Διαγωνισμού

Ερωτήσεις - Απαντήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 8/12/2018